Przejdź do treści strony WCAG

Przegląd roczny kominiarski - budynki w użytkowaniu 2018

Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowej kontroli stanu sprawności technicznej przewodów kominowych budynków. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym

XLSPrzeglądy kominiarskie bud. uż.ZUK 2018.xls
DOCXZałącznik nr 1 do protokołu.docx kontrola budynku kominiarski.docx
DOCXZałącznik nr 2 do protokołu.docx kontrola lokalu kominiarski.docx
DOCXZałącznik nr 3. do protokołów z przeglądu, kryteria oceny.docx
DOCZaproszenie do złożenia oferty bud użyt.doc

DOCXInformacja o złożonych ofertach cenowych.docx